برچسب: جامعه

پیشگفتار انسان تا وقتی که در خانه و کاشانه خود زندگی می کند، و در کوچه بازار برای تهیه امرار معاش زندگی با مردم سر و کار پیدا می کند، با افکار مختلفی روبرو می…

قیمت:13,050 تومان

بيان مسأله امروزه با وجود محيط متغير و نيز رقباي قدرتمند يکي از دغدغه هاي اصلي هر مديري اطلاع يافتن از چگونگي عملکرد دروني سازمان در کنار مطلع بودن از محيط بيروني و وضعيت رقبا…

قیمت:12,240 تومان