برچسب: بررسی

مقدمه : پژوهش وکنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است ومیل به شناخت وارضاء آن حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. لذا پیشرفتهای چشمگیری درکلیه زمینه های علمی فعلی حاصل این حس سیری…

قیمت:6,570 تومان

فلسفه ي ABS هنگام ترمز كردن شديد روي جاده هاي لغزنده ، ممكن است كه چرخها به سادگي قفل شوند اگر چرخهاي عقب قفل شوند ، خودرو حول محور عمودي خود دوران نموده طوري كه…

قیمت:9,540 تومان

مقدمه امروزه یکی از مسائلی که نقش مهمی در زندگی انسانها و موفقیت آنها ایفا می کند سلامت روان افراد است. به طوریکه می توان گفت سلامت جسم انسان هم در گرو آن می باشد.…

قیمت:8,460 تومان

فصل اول معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني با وجود بهبود شرايط زندگي هنوز هم بيماريها پس ازبلاياي طبيعي مهمترين عوامل آسيب زننده‌اي بشمار مي‌آيند كه تاكنون مهار نشده‌اند و خسارات مالي…

دانلود رایگان

چكيده هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي فراشناخت در دانش آموزان شهري و روستايي، با توجه به جنسيت بود . به اين منظورنمونه اي به تعداد 400 نفر از پايه هاي مختلف مقطع متوسطه،…

قیمت:7,650 تومان

مقدمه  درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد . آن چه که…

دانلود رایگان

مقدمه : فراغت پديده اي است اجتماعي و فرهنگي و مي توان گفت از آن هنگام كه جامعه و فرهنگي به وجود آمده اين پديده نيز در زندگي مردمان به صورتي مورد يافته ، مطرح…

قیمت:2,160 تومان

چکیده تحقیق بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد. بررسی های اخیر سازمان یونسکو و…

قیمت:4,410 تومان

چکیده به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران اجتماعي، عنصر رضايت و توافق طرفين در ازدواج، يكي از عوامل استحكام نهاد خانواده و پايداري نكاحي است؛ ليكن از گذشته تا امروز، ازدواج‌هايي اجباري و ناخواسته به وقوع…

قیمت:11,610 تومان