دسته بندی : حقوق،الهیات

دسته رشته حقوق و الهیات

در فصل اول كه اختصاص به شركت دارد سئوالاتي زير مطرح مي شود: 1-آيا تعريفي كه قانونگذار از شركت كرده تعريف شركت است يا اشاعه؟ 2-آيا براي تشكيل شركت دو مالي كه با هم مخلوط…

قیمت:14,760 تومان

مسئلة ولايت يكي از اساسي ترين و ريشه‌اي‌ترين مسائلي است كه گسترة آن تمامي دايرة دين، از هدايت ظاهري و باطني، عبادي و اجتماعي تا زعامت و خلافت و ... را در بر مي گيرد.

قیمت:15,750 تومان