گزارش کارآموزی کارشناسی برق_ا لکترونیک مکان کارآموزی: واحد پشتیبانی فنی مخابرات موضوع: آشنایی با خدمات مخابرا ت

مقدمه:

انسان از ابتدای خلقت خویش همواره به ارتباط با هم نوع نیاز داشته و این نیاز در گذر سالها و قرنهابیشتر شده به صورتی که تبدیل به یک ضرورت انکار پذیر در زندگی انسانها شده است و همین نیاز باعث شده انسان به دستاوردهای بزرگی مانند پست و تلگراف وتلفن و اینترنت دست یابد و مطمئنا دستاوردهای بهتری نیز در آینده بر اساس همین نیازها به وجود خواهد آمد ودر حقیقت جهان پهناور امروز به واسطه ی همین ارتباطات ایجاد شده به دهکده جهانی تبدیل شده است.

مخابرات سهم عظیم و به جرات می توام گفت بزرگترین سهم را در برقراری ارتباط بین انسانها به عهده دارد که به تنهایی شامل بخشها و قسمتهای مختلفی می باشد.در این گزارش که حاصل گذراندن یک دوره 240ساعته در شرکت مخابرات استان خوزستان میباشد به طور مختصر توضیحاتی در رابطه با چگونگی عملکرد این شرکت ارائه شده است.

فهرست
مقدمه
فصل اول

آشنایی با مکان کارآموزی
تاریخچه
شرح مختصری از فرایند خدمات
فصل دوم
ارزیابی بخشهای مرتبط با رشتهICT
موقعیت رشته کارآموز
شرح وظایف رشته کارآموز
برنامه های آینده سازمان
فصل سوم
آموخته ها
واحد پشتیبانی فنی مراکز شهری
توپولوژی شبکه
مرکز ترانزیت
Numbering
تماسهای کشوری
مرکز مخابراتی
مسیر برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز
سیگنا لینگ صحبت
تبدیل صوت به سیگنال دیجیتالی
لینک E1
فیبر نوری
Call prossesing
چگونگی شماره گیری
آشنایی با سخت افزار سوئیچ
انواع کارت ها
مکانیسم loud sharing و hot standby
سرویس ویژه مخابراتی
شارژینگ
شبکه های نسل آینده
نتیجه گیری

Specs
Release date:تیر ۹, ۱۳۹۳
Last updated:September 28, 2014
Current version:Office Word
Product type:Doc
File format:Doc
File size:295 kb