گزارش كارآموزي مراحل تولید شکر در کارخانه گشت و صنعت کارون

کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر
شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون بزرگترین واحد کشاورزی-صنعتی در سطح جهانی است که در جهت گسترش صنایع قند و به زیر کشت در آوردن بخش دیگری از زمینهای خوزستان احداث گردید.

اولین قلمه نیشکر در تاریخ یکشنبه 20 مهرماه 1354 پس ازاینکه 200 روز از فعالیتهای تسطیح و عملیات خاکی سپری میگشت در خزانه کارون کشت گردید.
محل انتخاب شده برای طرح عظیم کشت وصنعت کارون اراضی آبخور رودخانه های کارون و در واقع در محدوده ی دیمچه که در دوازده کیلومتری شوشتر و پنجاه کیلومتری دزفول است.
آب مورد نیاز مزارع از شبکه های آبیاری گتوند (کارون) ودز تامین میگردد. هدف اصلی این طرح احداث مزارع نیشکر به وسعت 25000 هکتار و تولید حدود 200000 تن نیشکر ودر نهایت علاوه بر تامین تقریبی یک چهارم شکر مورد نیازمملکت (25000 تن شکر سفید ) در تولید محصولاتی مانند غذای دام- نئوپان – الکل سرکه – کاغذ – فورفورال نقش اساسی داشته باشد .
تاریخچه نیشکر و شرکت کشت و صنعت کارون
کشت نیشکر در خوزستان سابقه چند هزار ساله ای دارد . و عقیده پاره ای از مورخان کلمه خوز به معنی نیشکر و خوزستان بمعنی نیشکرستان می باشد . این صنعت در دوران ساسانیان کشت و تولید نیشکر در نواحی جنوبی ایران بخصوص منطقه خوزستان رواج کامل داشته و مردم ایران خوبی این گیاه و خواص آن را می شناسند ولی پس از اعراب و سقوط سلسله ساسانیان و بعدها نیز به دلایل سیاسی و طبیعی کشت نیشکر در ایران متروک شد . اولین اقدام برای احیای این صنعت بین سالهای 1318-1316 صورت گرفت در ان زمان 200 تن قلمه از هندوستان و مصر به ایران اورده شد و درخوزستان کشت گردید .
ولی شروع جنگ جهانی دوم موجب توقف این فعالیت گردید .
از سال 1329 تا سال 1336 در نهایت فعالیت توام وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و موسسه خوار وبار کشاورزی جهانی و شرکت عمران و منابع با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان منجر به آغاز اولین بهره برداری کارخانه نیشکر هفت تپه در سال 1340 گردید .
شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون بزرگترین واحد کشاورزی – صنعتی در سطح جهان است که در جهت گسترش صنایع قند و به زیر کشت در آوردن بخش دیگری از زمینهای خوزستان احداث گردید .

مقدمه
تاریخچه شرکت کشت و صنعت کارون
مشخصات آماری کارخانه
تاریخچه نیشکر
نمودار سازمانی و تشکیلاتی
محصولات شرکت
موقعیت جغرافیایی
شرکت های همکار
فصل دوم
بخش اول ـ فرایند تولید
مراحل تهیه نیشکر
مراحل تولید شکر در کارخانه
بخش دوم ـ ایمنی و حفاظت صنعتی
عوامل شیمیایی زیان آور
تقسیم بندی مواد شیمیایی
کنترل آلودگی هوا
آشنایی با بیماری های ناشی از کار
بیماری شغلی
پیشگیری از خطرات محیط کار
حوادث کارگری
بررسی حوادث
انواع حوادث
وسایل حفاظت فردی
بخش سوم ـ اهمیت نگهداری و تعمیرات
اهمیت نگهداری و تعمیرات
بخش چهارم ـ انبارداری
فرایند مؤثر در کنترل و بهینه سازی انبار
اهم وظایف انباردار
بخش پنجم ـ کنترل کیفیت
حفظ کیفیت شکر خام
شکر خام و معیار کیفیت
فصل سوم
نتیجه گیری
پیشنهادات
شرح دوره کارآموزی
فصل چهارم
ضمیمه فرم های مربوط به انبار داری و عکس ها
پیوست 1 ـ درخواست حواله انبار
پیوست 2 ـ حواله انبار
پیوست 3 ـ برگشت کالا به انبار