پرسشنامه کیفیت محیط زندگی در شهر

به نام پروردگار
پاسخگوی گرامی؛
می باشدد از » کیفیت محیط زندگی در شهر لامرد « پرسشنامه ای که پیش روی شماست مربوط به یک تحقیق دانشگاهی در مورد
آنجا که پرسشنامه بدون نام می باشد به شما اطمینان داده می شود که از پاسخ های شما فقط در راستای تحلیل علمی مسئله این
تحقیق استفاده خواهد شد.
پیشاپیش از کمک شما و از وقتی که برای تکمیل این پرسشنامه صرف می نمایید سپاسگذارم.

قیمت : تنها 1500 تومان

فرمت : PDF (قابل کپی پست کردن در ورد)

Specs
Release date:مرداد ۸, ۱۳۹۳
Last updated:September 5, 2014
Product type:pdf
File format:pdf
File size:235 kb