پرسشنامه سبکهای مقابله‌ای لازاروس- فولکمن (CWQ)

پرسشنامه سبکهای مقابله‌ای لازاروس- فولکمن (CWQ)

پرسشنامه کامل

پرسشنامه سبکهای مقابله‌ای لازاروس- فولکمن (CWQ) دارای ۶۶ سوال ۴ گزینه ای و پرسشنامه جهت گیری مذهبی با ۲۱ سوال ۴ گزینه ای
مناسب برای دانشجویان رشته های روانشناسی علوم تربیتی و …

Specs
Release date:خرداد ۲, ۱۳۹۳
Last updated:November 11, 2014
Current version:Word
Product type:Doc
File format:Doc
File size:22 kb