پایان نامه کاردانی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار نام پروژه ، وب سایت مدرسه

مقــــدمـه

پيشرفت روزافزون علم كامپيوتر در دنياي امروزي تمايل بشري رابراي مكانيزه نمودن سيستمهاي مختلف افزايش مي دهد و اين امر باعث مي شود كه سيستم هاي مختلف از ديد افراد گوناگون مورد بررسي قرار گرفته و بعد از تجزيه و تحليل سيستم ، با استفاده از نرم افزارهاي مناسب مكانيزم بهينه اي ارائه گردد كه مزاياي آن سيستم بر معايب دستي غلبه كند و معايبش را پوشش دهد .

اينترنت دنيايي لايتناهي از اطلاعات است که هر کس مي تواند در آن سهمي داشته باشد.با توجه به رشد روزافزون اينترنت در کشور ما و تبديل شدن آن به بازار مناسب جهت تبليغات و جلب مشتري براي بنگاههاي اقتصادي و بازرگانان و يا معرفي خدمات براي ارگانها يا نهادهاي دولتي و مدارس داشتن وب سايت اينترنتي لازمه هر فعاليت اقتصادي و اجتماعي يا فرهنگی محسوب مي شود. براي موفقيت در اين عرصه به نکات زير توجه کنيد. یکی از نیازهای اساسی مدارس نیاز به اطلاع رسانی از طریق وب سایت مدرسه میباشد . بسیاری از مدارس تهران و شهرستانها هم اکنون دارای وب سایت اختصاصی میباشند و هر ساله بابت نگهداری آن هزینه هایی را متحمل میشوند. آیا تا کنون به فکر این موضوع که چه کارهایی را میتوانید بر روی اینترنت انجام دهید , افتاده اید ؟ شما میتوانید سایت مدرسه خود را به ابزاری قدرتمند مجهز سازید و با آن از اینترنت و فضای سایت خود به نحو مطلوبی برای اطلاع رسانی به والدین و بهبود و ارتقا سطح مدرسه خود استفاده نمایید.

سمیرا تندرو
پاییز 86

فهرست مطالب
مقدمه 5
1) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET , SQL SERVER 16
1-1) آشنائی با ASP.NET 17
2-1) ويژگيهای ASP.NET 17
3-1) زبانهای برنامه نويسی در ASP.NET 18
4-1) ابزارهای ASP.NET 18
5-1) مقايسه ASP.NET و ASP کلاسيک 19
6-1) چرا به .NET احتياج داريم؟ 19
7-1) معرفی اوليه VB.NET 20
8-1) نصبVB.NET 22
9-1) چگونگی نصب IIS 25
10-1) جزئیات IIS 26
11-1) مدیریتIIS 28
2-1) معرفي SQL SERVER 29
1-2-1) Relation Database 29
2-2-1)Replication Services 29
3-2-1) Analysis Services 29
4-2-1)Reporting Service 29
5-2-1) Management Tools 29
6-2-1) بررسي امكانات و كارايي SQL SERVER 30
7-2-1)ADO.NET 31
8-2-1) سرويس اعلان (Notification) 32
9-2-1) سرويس گزارش‌ گيري 33
10-2-1) بهبودهاي ايجاد شده در زبان 33
11-2-1) تكنولوژي XML 34
12-2-1) Isolation Level 35
13-2-1) باز هم .NET 36
2) فصل دوم 38
1-2) تجزيه و تحليل سيستم ( SDLC‌) 39
2-2) فاز اول : Planning 39
1-2-2) Project Initiation 39
2-2-2) Identifying Business Values 39
3-2-2) System Requests 39
4-2-2) Feasibility Analysis 40
5-2-2) Approral Comittlee 40
6-2-2) Project Management 41
3-2) فاز دوم : Analysis 41
1-3-2) Analysing Strategy 41
2-3-2) System Requriment gathering 41
3-3-2) System Proposal 41
4-2) فاز سوم :Design 42
1-4-2 )Design strategy 42
2-4-2 ) Design Architecture 42
3-4-2) Database 42
4-4-2 )System Specification 48
5-2) فاز چهارم : Emplementation 48
1-5-2)System Contruction and Test 48
2-5-2) System instakation 48
3-5-2) Support and maintannce Plan 48
6-2) ارتباطات جداول(Relationship) 49
1-6-2) نمودارهاي Activity Diagram , Class Diagram , Use case 51
2-6-2) Class Diagram مدرسه 51
3-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو يا دانش آموز 52
4-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز 53
5-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جديد 54
6-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جديد 55
7-2) دلايل داشتن وب سايت براي مدرسه 56
1-7-2) معرفي خود به همه جا بدون وجود محدوديت جغرافيايي 56
2-7-2) اطلاع رساني 24 ساعته به مخاطبين 56
3-7-2)استفاده از وب سايت به عنوان يك راه تبليغاتي 57
4-7-2) از قافله عقب نمانيم 57
5-7-2) معرفي خود به عنوان يك سازمان پاسخگو 58
6-7-2)آگاهي از نظرات مخاطبان 58
3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه) 59
1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class 60
2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit ( 66
3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login 69
4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main 73
5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher ( 75
6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas 79
7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass 80
8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher 81
9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture 82
10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator 83
11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat 86
12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student 89
13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما (( Aboutme 92
94 Stoder Procedure-2-3)
2-2-3) مزیت استفاده از Stored procedureها در برنامه ها 94
3-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL 94
4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage) 96
5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass ) 97
6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit) 97
7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat) 98
8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan ) 98
9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دانش آموزان از جدول دانش آموز (deletestydent ) 99
10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher ) 99
11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))
( deleteusers) 100
12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس ( insertclass) 101
13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit) 102
14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat ) 103
15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan ) 103
16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent) 104
17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher) 105
18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers ) 106
19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh ) 108
20-2-3) استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass ) 109
4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه 110
5)نتیجه گیری 126
1-5) معايب سيستم دستي 126
2-5) مزاياي سيستم مكانيزه 126
منابع و مأ خذ 128

فهرست اشکال
شکل 1-1 (نصب IIS ) 26
شکل 2-1 ( جزئیات IIS ) 27
شکل 3-1 (مدیریت IIS ( 28
شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی) 43
شکل 5-2 (Relationship 1 ) 49
شکل 6-2 ( Relationship 2) 50
شکل 7-2 ((Class Diagram 51
شکل 8-2 Use Case Diagram)) 52
شکل 9-2 (Use Case Diagram) 53
شکل 10-2 Activity Diagram)) 54
شکل 11-2 Activity Diagram)) 55
شکل 12-3 (چگونگی ایجاد (Stored Procedure 94
شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure) 95
شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure ) 95
شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه) 111
شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه) 112
شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت) 113
شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت) 114
شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت) 115
شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان) 116
شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران) 117
شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران) 118
شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی) 119
شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاسها) 120
شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت) 121
شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت) 122
شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه) 122
شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها) 123
شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه) 124
شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه) 125