پایان نامه رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار – طرای نرم افزار برای شرکت سایپا یدک

چكيده مطلب :
اين برنامه سيستم فعاليت هاي يكي از نمايندگي هاي سايپا مي باشد ، كه سعي شده است در اين برنامه ، محيطي راحت وهمچنين به دور از سيستم دستي را براي كاربر فراهم كند .

به طور كلي روند كار در اين برنامه به اين قرار است : خودروي براي تعميرات ابتدا به واحد پذيرش مراجعه كرده وبعد از ثبت اطلاعات وتاييد به سالن تعميرگاه منتقل مي شود و پس از انجام تعميرات مالك بعد از تصويه حساب وثبت عيب خودرو وفاكتور قطعات استفاده شده ،خودرو را ترخيص مي كند.
دراين برنامه امكانات زير گنجانده شده است :
1. امكان درج ، ويرايش ، حذف و نمايش مشخصات مالك خودرو و خودرو
2. امكان درج ، ويرايش ، حذف و نمايش كالاهاي ورودي به انباروخروج از انبار
3. صدور فاكتور قطعات استفاده شده براي مشتري
4. امكان جستجو در حالت هاي مختلف
5. امكان گزارش گيري از وضعيت موجودي انبار در هر لحظه وهمچنين وضعيت كالاهاي ورودي وخروجي در يك تاريخ مشخص يا در يك محدوده ي زماني مشخص.
6. امكان گزارش گيري از وضعيت خودروهاي پذيرش شده وترخيص شده به همراه چاپ گزارش
7. تغيير نام كاربري وكلمه عبور كاربري
براي طراحي اين برنامه از نرم افزارهاي Visual Basic 6.0 (زبان برنامه نويسي) وپايگاه داده استفاده شده براي اين برنامه Sql Server 2000 مي باشد وبراي ايجاد فايل راهنما از نرم افزار Workshop Compiler استفاده شده است.
فهرست مطالب
مقدمه 5
كار با نرم افزار 6
طراحي فيزكي 38
بانك اطلاعاتي وجداول آن 40
نمودار ER 47
تجزيه وتحليل سيستم 48
دياگرام متن 49
دياگرام جريان داده ها در سطح كلي 51
DFD پذيرش خودرو 52
DFD ترخيص خودرو 53
DFD انبار 54
DFD جستجو 55
كد نويسي 56