پايان نامه فرنت پيجfront page

مقدمه:
MICRO SOFT FRONT PAGE يک برنامه کامل براي ايجاد و توسعه سايت هاي وب مي باشد.منظور از اين سايت هاي وب مي توانديک صفحه وب شامل سوابق کاري يک فرد براي معرفي به ديگران باشد و يا يک سايت پيچيده براي خرده فروشي در اينترنت. اين نرم افزار علي رغم پيچيدگي در ساخت آن داراي محيط کار ساده اي است و به طور کلي MICRO SOFT OFFICE XP شباهت بسيار زيادي به بقيه نسخه هاي OFFICE دارد. اگر تا به حال به اين علت اقدام به ايجاد صفحات وب نکرده ايد که آموختن زبان HTML براي شما مشکل مي باشد استفاده از فرانت پيج مي تواند راه حل بسيار مناسبي براي صرف نظر کردن از HTML باشد. با استفاده از اين نرم افزار بدون اينکه احتياج به نوشتن حتي يک دستور از دستورات زبان HTML داشته باشيد مي توانيد صفحاتي زيبا همراه با عناصر پيشرفته اي که در صفحات وب به کار مي روند خلق کنيد.

با اين وجود فرانت پيج کدهاي HTML مربوط به صفحه و در واقع منبع صفحه را نيز در اختيار ما قرار مي دهد و ما مي توانيم براي کنترل بيشتر و يا در مواردي براي راحتي کار خود اقدام به برنامه نويسي به زبان HTML هم بکنيم. ولي اين بدان معني نيست که براي مهارت در استفاده از فرانت پيج احتياج به دانستن اين زبان برنامه نويسي داريم. فرانت پيج جديدترين ابزار طراحي وب است که توسط شرکت مايکرو سافت براي کامپيوترهاي شخصي عرضه شده است. اين نرم افزار ابزاري کارآ و سريع قابل اطمينان است که هم طراحان حرفه اي و هم ساير علاقه مندان به طراحي وب مي توانند از آن استفاده کنند. در اين فصل به معرفي فرانت پيج مي پردازيم و شما مي آموزيد که چگونه يک سايت وب را باز کنيد و بين صفحات مختلف گردش کنيد و به اين صفحات به روشهاي مختلف نگاه کنيد. شما در ادامه روشهاي مختلف کار در محيط فرانت پيج را مشاهده خواهيدکرد و مي آموزيد که چگونه امکانات اين نرم افزار را کنترل کنيد و آنها را در صفحه خود قرار دهيد . همچنين مشاهده خواهيد کرد که چگونه مي توان به کدهاي HTML منبع صفحه دسترسي پيدا کرد.

فهرست مطالب
فصل اول : front page چگونه کار مي کند؟
مقدمه .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
شبکه جهاني وب . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . … .. . . . .. .. . . . . . . . . 9
صفحات وب و html . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
صفحات وب و سايت هاي وب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 11
يافتن يک سرور وب . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
طراحي سايت وب . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 13
مديريت سايت وب . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
روشهاي نگاه کردن به سايت وب . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . … . . . . . . . . 14
منتقل کردن وب .. . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 16
آشنايي با نماهاي فرانت پيج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . 17
ساختن يک پوشه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
بستن يا باز کردن وب .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
گردش در سايت ها و صفحات وب موجود . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 19
مرجع فصل يک . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20
فصل دوم : ايجاد کردن يک سايت وب
مقدمه . . . .. . . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . ..22
ساختن صفحات وب با استفاده از الگو . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 23
افزودن شکل دهي و مشاهده متن متحرک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
اضافه کردن مارکي .. . . . . . . . . . . .. . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
تغيير مشخصات مارکي . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
شکل دهي متن مارکي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 27
اضافه و حذف کردن يک صفحه وب جديد . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 28
ديدن و تغيير دادن خواص صفحه وب .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
قالب بندي متن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
پاک کردن يک سايت وب . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
فصل سوم: ايجاد کردن يک سايت وب از پايه و ساختن فرم
ايجاد يک سايت وب جديد .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 33
اضافه کردن يک صفحه وب جديد .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
انتخاب يک عنوان براي صفحه وب . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
قالب بندي پس زمينه يک صفحه وب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
قالب بندي تمام يک سايت وب .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 37
فرمها . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ساختن يک فرم از ابتدا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40
ارسال داده هابه يک آدرس e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ارسال داده هاي فرم به يک فايل متني .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 43
آزمايش کردن فرم .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
فصل چهارم : نشر و نگهداري وب
پيدا کردن غلط هاي املايي در وب . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
پيدا کردن اشتباهات املايي يک صفحه وب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
پيدا کردن غلط هاي املايي در کل وب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
نشر وب . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 49
به روز آوري و نگهداري وب . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
حذف کردن وب از سرور وب . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
فهرست تصاوير . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . … . . . . . . . . . 54
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 55