پايان‌نامه ريشه هاي بدحجابي زنان222 ص

چكيده
اين پايان‌نامه پژوهشي است درباره بررسي ريشه‌هاي بدحجابي زنان مي‌باشد .
علت انتخاب اين موضوع : بدحجابي در جامعه ما مسئله‌اي مورد ابتلا و پديده اي رنج‌آور و آزاردهنده است . زيرا جامعه اي كه صدها هزار شهيد در راه احياي ارزشهاي اسلام داده است ، بدحجابي را دهن‌كجي به انقلاب و شهداء و خانواده‌هاي شهدا و همه مؤمنان تلقي مي‌نمايد و اين امر ايجاب مي كند كه دربارة اين پديده بحث ، تحقيقي بيشتري بعمل آيد و يكي از ميدانها و فرصتهاي تحقيق همين پايان‌نامه نويسي است كه بايد از اين فرصت استفاده بهينه به عمل آيد .

موضوعاتي كه در اين تحقيق مورد بحث واقع شده :
1-اهميت حجاب و نقش آن در پاك نگاه داشتن فضاي جامعه و در حفظ آرامش اعصاب جوانان و جلوگيري از پراكندگي افكار و انديشه‌هاي جوانان و در بهبود فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي و خدماتي و تأثير آن در پيشرفت جامعه .
2-زيانهاي بدحجابي و بي‌حجابي و نقش آن در آلوده شدن فضاي جامعه و متشنج شدن اعصاب و پراكندگي افكار جوانان و افت فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي و اثر آن در عقب‌ماندگي جامعه و زيانهاي ديگر .
3-بدحجابي شأن و منزلت و شخصيت خود آن زن بدحجاب را در معرض آسيب قرار مي‌دهد و هر روزي مواجه با خطر ، مورد تعرض افراد هوسران و يا افراد تحريك شده مي‌باشد .
4-شيوه برخورد منطقي و مفيد و مؤثر با افراد بدحجاب به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است .
5-در اين تحقيق و در مورد رواج فساد و بي‌بندوباري و هرزگي در جامعه در نتيجه بدحجابيها بحث شده است .
6-در اين نوشتار الگوهاي عفاف و مخصوصاً برترين الگو براي جامعه نسوان كه حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا سلام‌الله عليها است معرفي گرديده است .
7-به اهداف شوم و استعماري غرب از تهاجم فرهنگي و ترويج بدحجابي توسط ماهواره‌ها و اينترنت بين‌المللي و سي‌دي‌ها وغيره اشاره شده است تا هشداري باشد براي همة كسانيكه ودلسوز اين ملت و مملكت و خواستارحفظ استقلال و طالب پيشرفت اين كشور مي‌باشند .
8-بررسي علل اساسي و ريشه‌هاي بدحجابي از حيث علل اجتماعي و روانشناسي واقتصادي و غيره انجام گرفته است.
بررسي واژه هاي كليدي عنوان تحقيق : ريشه بدحجابي زنان
ريشة در لغت به معناي بيخ و بن و اصل است ، تارها و رشته‌هاي حاشيه پرده و چادر و امثال آنها در اصطلاح ، عبارت است از پايه و اساس و علتهاي اصلي .
بد : از نظر لغوي به معناي زشت ، ناپسند ، نقيض خوب
و در اصطلاح : مطلوب نبودن و منطبق نبودن بر معيارها و موازين اسلامي و به تعبير جديد : استاندار نبودن حجاب و رعايت نشدن حدود حجاب
حجاب در لغت به معناي حايل ، حد فاصل بين دو چيز ،‌مانع
و در اصطلاح فقه اسلام : نحوه پوشش ويژه كه حدود آن در اسلام مشخص گرديده است .
زنان : جمع كلمه زن به معناي انسان مؤنث
بطور كلي عنوان تحقيق بيانگر و نشان‌دهنده اين مطلب است كه بدحجابي در جامعه اسلامي ريشه‌ها و علل اساسي دارد كه اين تحقيق درصدد تبيين و تشريح آنها است .
این پایان نامه نصف قیمت می باشد .