مكانيابي سيستم هاي قدرت و توزيع و نيروگاه ها در محيط GIS ص 94

مقدمه ای بر GIS
یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بر روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده هایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط اند. به کار گیری این ابزار با امکان استفاده از شبکه های اطلاع رسانی جهانی، یکی از زمینه های مناسب و مساعد در جهت معرفی توان ها و استعداد های کشور در سطح جهانی است. گسترش روز افزون شبکه کاربران این سیستم ها از جمله نکات اساسی است

که می تواند به قابلیت ها و توانایی های این سیستم بیفزاید. در حال حاضر از این سیستم ها بسته به نیازهای هر منطقه یا کشور در بخش های مختلف (مانند مطالعات زیست محیطی، برنامه ریزی شهری و خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب، گاز و …) استفاده می شود و با گذشت زمان و توسعه سیستم ها، کاربرد GIS به کلیه بخش های مرتبط با زمین گسترش یافته است.
مطالعات حاضر نیز با در نظر گرفتن مسائل فوق در صدد است ضمن معرفی بخشی از توان ها و مزایای این سیستم ها در دسترسی سریع به اطلاعات، تحویل اطلاعات به طور یکجا و با هم، به هنگام سازی، دقت و سرعت بالای عمل، و… کاربرد و نحوه استفاده از آن را در ارتباط با مجموعه اطلاعات علوم زمین مورد بررسی قرار دهد و ارزیابی نماید
تاریخچه ایجاد GIS (مروری بر مطالعات انجام شده)

اولین نمونه از یک GIS ملی، GIS کانادا است که از اواخر 1960 به بعد به صورت پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه 1970 و 1980 میلادی پیشرفت های قابل ملاحظه ای در فناوری GIS به وجود آمد، به طوری که عبارت « سیستم اطلاعات جغرافیایی» در مورد مجموعه ابزار هایی برای تحلیل و نمایش نقشه ها و ادغام فنون و شیوه های آماری و نقشه ای و کاربرد فراگیر تر آن به ویژه برای تحلیل تأثیرات و خط مشی های دولتی بکار گرفته شد. در حالی که سابقه فناوری GIS در کشور های غربی از جمله کانادا و آمریکا به بیش از 40 سال می رسد، فن آوری GIS در اغلب کشور های جهان سوم بسیار جوان می باشد. از ویژگی های GIS در کشور های غربی هماهنگی بین فناوری و آموزش و کاربرد آن است، در حالی که در کشور های جهان سوم، ورود فناوری قبل از آموزش و مهارت اندوزی مربوط به آن صورت می گیرد.
در ایران اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی را در کشور آغاز کرد سازمان نقشه برداری کشور بود که در سال 1369 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، عهده دار طرح بکار گیری این سیستم شد. این سازمان در حال حاضر مشغول تهیه نقشه های توپوگرافی 1:25000 از عکس های هوایی با مقیاس 1:40000 می باشد و این فرصتی است برای تبدیل این نقشه ها به ساختار های رقومی و تأسیس پایگاه توپوگرافی ملی که نیاز های کاربران را در زمینه GIS برآورده می کند.

فهرست مطالب
فصل اول (GIS)
آشنايي مختصر با GIS 3
مقدمه اي بر GIS 4
تاريخچه ايجاد GIS 5
عناصر اصلي تشكيل دهنده سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي 6
منابع اطلاعات جغرافيايي ، ورودي GIS 8
فرآيند تحليل اطلاعات در سيستم جغرافيايي 12
كاربردها و توانايي هاي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي 15
روش و مدل پژوهش 16
گردآوري اطلاعات 16
اطلاعات مكاني لازم براي ورود به سيستم 18
خروجي ها 19
نقشه هاي موضوعي و نمودارها 20
جداول 21
فصل دوم
مكانيابي در GIS 23
فصل سوم
سيستم هاي انتقال قدرت 25
خلاصه اي بر تاريخجه برق 26
آشنايي با مفهوم انتقال و توزيع 27
اجزا تشكيل دهنده پست 29
جبران كننده هاي توان راكتيو و انواع توان راكتيو 31
اصول كار ترانسفورماتور 32
حفاظت هاي ترانس 35
انواع زمين كردن 36
ولتاژهاي كمكي 37
اندازه گيري 38
اينترلاكها 39
حفاظت 41
عملكرد رله بوخهلتس 42
سيستم آلارم 43
انواع شين و شين بندي در پست انتقال توزيع 45
تاسيسات شبكه انتقال 45
توسعه شبكه هاي انتقال و فوق توزيع 46
اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي انتقال و فوق توزيع 46
برنامه ميان مدت بهبود پايداري و افزايش ايمني شبكه 48
تعميرات خطوط انتقال نيرو 48
تجهيزات خطوط و پست ها ي انتقال و فوق توزيع 49
تعيين مسير خطوط هوايي توزيع 50
فصل چهارم
نيروگاه ها 53
شرايط احداث نيروگاه حرارتي 51
فصل پنجم
مكان يابي سيستم هاي انتقال قدرت و نيروگاه ها در محيط GIS 56
تجزيه و تحليل 57
پروژه پياده ساز ي سيستم اطلاعات جغرافيايي شبكه
انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي استان فارس 60

منابع و ماخذ 93