فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی ، ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی 134 ص

مقدمه
هنر، یکی از بارزترین جلوه‌های اسرار‌آمیز فرهنگ و تمدن انسانی است که همواره بر حیات انسانی سایه افکنده است. هر جا کاوش‌های تاریخ تمدن و باستان‌شناسی، نشانی از تمدن و فرهنگ بشری و تجلی آن کشف می‌کند، در هر سرزمینی که تمدنی به عرصه ظهور می‌رسد، آثار و مظاهر گوناگون هنری، اعجاب پژوهشگران تاریخ تمدن و هنر را برانگیخته است و رموز ناپیدای آن، حکیمان را به اندیشه و تأمل فرو برده است. یک محقق تاریخ هنر، با مطالعه آثار هنری و جلوه‌های آن، سیمای روشنی از تمدن و فرهنگ بشری در سرزمین‌های پیشین به نمایش می‌گذارد. هنر، از اسرار آفرینش و حیات فرهنگی انسان است که اندیشمندان علوم انسانی را به پژوهش بیشتر فرا می‌خواند.

فصل اول
مقدمه 1
معنای هنر 2
هنر در فرهنگ ایران2
معنای هنر 3
تعریف هنر از زبان اندیشمندان 4
تولستوی و هنر7
تعریف بندیتو کروچه8
تعریف اقبال لاهوری9
نگاهی به تعریف تولستوی از هنر10
سخن نهایی در تعریف هنر11
گرافیک چیست ؟14
حضور گرافیك در تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر17
گرافیک حسی 20
تاملی در رهیافت هنر گرافیك ایران 30
نقش گرافیك در تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر40
گرافیست کیست ؟ 44
بـــازار کار ؟ 46
کوبیسم cubism47

عکاسی کوبیستی53
نمونه ای عکسهای Tim Thompson عکاس کوبیست 53
اختراع چاپ،انقلاب فرهنگی بشر55
ورود صنعت چاپ به ایران56
ورود صنعت چاپ به استان قزوین56
پیدایش طرای گرافیک 61
ادوار مانه 64
سال‌های آغازین زندگی65
زندگی خصوصی66
مرگ مانه67
گرافیک نوین در غرب و تاریخچه آن68
پیشکسوتان طراحی گرافیک نوین ایران72
آثار استاد صادق بریرانی77
معرفی استاد مرتضی ممیز پدر گرافیک نوین ایران بهمراه برخی از آثار استاد … 78
فصل دوم
تعریف پوستر87
بسته بندی 88
اهداف بسته بندی و برچسب زنی بسته‌ها88
بسته بندی91
خاطره ای در باب ارزش یک بسته بندی 93
كارنامه پوستر جشنواره ها102
هنر پوستر107
گرافیك محیطی و تاثیر آن در زندگی امروزی 115
گرافیک محیطی فضای بسته 117
گرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه117
هدف از گرافیک محیطی این است كه 118
نتیجــــــــه گیری
این پایان نامه با 50% تخفیف ارائه شده است .