سیستم تبدیل خط متقابل تکفاز به سه فاز

خلاصه:
این مقاله حالت فعل و انفعالی با متقابل مربوط به تبدیل خط تکفاز را به سه فاز توصیف می کند . یک کاربرد خاص در مناطق روستایی است که با سیم های تکی (تک واحدی) با سیستم چرخشی زمین تغذیه می شوند .
هدف سنتی از عملیات تغذیه یک موتور القایی سه فاز بیش تر از ارتباط اصلی برای تبدیل اینچنین نیست .
(مثل:مبدل های الکترونیکی قدرت، کامپیوترها ، تجهیزات ارتباطی و غیره ) به کیفیت توان بالایی نیاز دارند . و تمایل به داشتن ولتاژ سه فاز متعادل شده متقارن سینوسی دارند . علاوه بر این برای به حداکثر رسیدن توان گرفته شده از تغذیه کننده ، سیستم یک ضریب توان واحد را برای مدار فراهم می کند .

یک مبدل VSI-PWM سه فاز برای این منظور استفاده شده است . مبدل همه ی توان بار را همانند راه های مرسوم تأمین نمی کند . اما فقط تبدیل کردن نیازمند تنظیم کردن ولتاژ باس سه فاز می باشد . هنگامی که آن توان اکتیو را مدیریت نمی کند نیازی به داشتن یک منبع در طرف dc نمی باشد . استراژدی ، کنترل طراحی high lights و نتایج آزمایشگاهی شرح داده شده اند.

.۱مقدمه
غرض اینکه توزیع توان الکتریکی در نوع سه فاز باشد در بعضی موقعیتها مصرف کننده فقط می تواند به یک خط تکفاز دسترسی داشته باشد . این در مکان های مسکونی مکان های تجاری و روستاها اتفاق می افتد بعضی وقتا یک کاربرد خاصی نیازمند قدرت سه فاز می باشد . که به این چنین نوع مبدل قدرت نیاز است در مناطق روستایی استفاده از یک تغذیه کننده سیمی تکی با زمین چرخش متداول است . کیفیت توان به طور زمان در قسمت های تنظیم ولتاژ و اعوجاج آن بسیار ضعیف می باشد . در این موقعیت خاص باریک موتور القایی است و تبدیل با استفاده از چند نوع تبدیل کننده (۲-۸) pwm میسر می شود . برای مثال اهمیتی ندارد که مؤلفه های فرکانس بالای کلیدزنی که توسط تبدیل کننده بوجود آمده اند را فیلتر کنیم زیرا بار به طور طبیعی به عنوان یک فیلتر پایین گذر عمل می کند .
در سیستم تبدیل قراردادی قدرت بارگیری در دو مرحله افزایش می یابد :
یک یکسوساز تک فاز به اضافه ی یک اینورتر سه فاز . توپولوژی نشان داده شده در [۲-۸] همچنین یک یکسوساز دارد که توسط یک اینورتر دنبال می شود آنها certain upgrading را ترکیب می کنند تا بعضی از جهات زمینه های عملکرد را بهبود ببخشند و یا در جهت کارایی بهتر آنها تأثیر گذار باشند به عنوان مثال حداقل کردن تعداد سوئیچ های توان کاهش دادن قیمت ، بهبود دادن ضریب توان برای تغذیه کننده تک فاز ، تأمین کردن کیفیت ولتاژ خوب برای بار وغیره.
در کنار موتورها حتی در کاربردهای مربوط به مناطق روستایی استفاده از بارهای الکتریکی و الکترونیکی که حساس به کیفیت توان هستند افزایش یافته است . برای مثال مبدل های الکترونیکی توان کامپیوترها و غیره
تعدادی از این بارهای غیرخطی با ضریب توان پایین و تکفاز هستند تغذیه کننده تکفاز می توانست مستقیماً این بارها را تغذیه کند . اگر چه محدودیت های قدرتی مربوط به خط تغذیه را مرنظر قرار می دهد تا آن قابلیت قدرت اکتیو را به حداکثر می رساند که چگونه می توانند با یک ضریب توان واحد بدست بیایند . این بهبود سازی می تواند توسط بعضی از انواع اصلاح گرهای ضریب توان یا فیلترهای توان اکتیو انجام شود.
این مقاله یک سیستم تبدیل تکفاز به سه فاز را عرضه می کند . که کیفیت توان محلی را برای بارهای خطی و غیر خطی افزایش می دهد و ضریب توان واحدی را برای تغذیه کننده تکفاز تأمین می کند . سیستم در شکل یک نشان داده شده است . تغذیه کننده تکفاز به باس سه فاز متصل هست از طریق یک سلف(LS) القا کننده یک مبدل قدرت ایستای سه فاز (SPC) از طریق یک فیلتر پایین گذر (Lconr,Cconr) باس متصل شده است . اینورتر همچنین چرخش توان تکفاز را با تنظیم دامنه ولتاژ محلی و زاویه ی فاز کنترل می کند . جریان های هارمونیک مربوط به بارگیری الکتریکی به صورت محلی ، در نتیجه حاصل از جریان های مربوط به تغذیه کننده به صورت سینوسی هستند به جز برای اجزای تشکیل دهنده هارمونیک که قبلاً در ولتاژ تکفاز ایجاد شده اند (عرضه شده اند ). در این حالت تبدیل کننده همچنین به عنوان یک فیلتر اکتیو برای هارمونیک های جریان و به عنوان یک متعادل کننده توان راکتیو کار می کند . علاوه براین بخش قدرت بارگیری به وسیله ی کنورتور بیشتر نمی شود .
اگر چه این spc توان اکتیو را به بار تحویل نمی دهد ولی داشتن یک منبع توان مستقیم (dc) ضروری نمی باشد . هر چند اگر یک منبع dc موجود بود سیستم می توانست به عنوان یک خط متقابل ups عمل کند . از آن به بعد موقعیت Islanding به طور مناسبی مدیریت شده است.(۱۰)

Specs
Release date:خرداد ۲۵, ۱۳۹۳
Last updated:March 26, 2016
Product type:Word
File format:DOC, Rar
File size:5.20 MB
Requirements:Office Word, Winrar