سيستم‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ منابع‌ موسسه‌(ERP)

چکيده

‌در اين پروژه ، سيستم‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ منابع‌ موسسه‌(ERP) مورد بررسي‌ قرار مي گيرد. پس‌ از ارائه‌ تعريفي‌ ازERP ، روند تاريخي‌ توسعه‌ سيستم‌هاي‌ گوناگون‌ اطلاعاتي‌ در سازمانهاي‌ توليدي‌ مورد مطالعه‌ قرار مي گيرد‌ و جايگاه‌ سيستم‌هاي‌ERP در ميان‌ آنها روشن‌ مي گيرد. به‌اين‌ ترتيب، نقش‌ حساس‌ و واسط‌ERP ميان‌ زنجيره‌ تامين‌ و سيستم‌هاي‌ كف‌ كارخانه‌ مشخص‌ مي شود.

‌به‌منظور شفاف‌ترشدن‌ گستردگي‌ سيستم‌هاي‌ERP ، كاركردها يا مسئوليتهاي‌ اصلي‌ آنها در سازمان‌ نيز بررسي‌ مي شود. يك‌ سيستم‌ERP به‌دليل‌ ويژگي‌ اساسي‌ خود، يكپارچگي، تمامي‌ جنبه‌هاي‌ يك‌ سازمان‌ را از جمله‌ توزيع‌ و فروش، برنامه‌ريزي‌ توليد، تهيه‌ و تدارك‌ مواد، مديريت‌ سازمان‌ و منابع انساني‌ و برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ تجاري‌ – در قالبي‌ ساخت‌يافته‌ در برمي‌گيرد؛ به‌اين‌ ترتيب‌ چنانچه‌ به‌درستي‌ اجرا شود، مي‌تواند منافع‌ بسياري‌ را براي‌ سازمان‌ به‌ارمغان‌ بياورد كه‌ برخي‌ از مهمترين‌ آنها در اين‌ فصل ارائه‌ شده اند.‌باوجود اينكه‌ سيستم‌هاي‌ERP در سازمانهاي‌ توليدي‌ پا به‌ عرصه‌ وجود گذاشته‌اند، امروزه‌ شركتهاي‌ خدماتي‌ زيادي‌ – مثلاً‌ در بازار تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ – نيز از آن‌ بهره‌ مي‌جويند. به‌علاوه، اين‌ سيستم‌ها به‌تازگي‌ در كشور ما مورد توجه‌ قرار گرفته‌اند.
از اين‌رو پرداختن‌ به‌ چگونگي‌ پياده‌سازي‌ آنها، از اهميت‌ بسزايي‌ برخوردار است؛ به‌ويژه‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ امروزه‌ در كشورمان‌ تلاشهاي‌ ارزنده‌اي‌ براي‌ توسعه‌ سيستم‌هاي‌ اطلاعاتي‌ فراگير در حال‌ انجام‌ است. در هرحال، تارسيدن‌ به‌ سطح‌ استاندارد سيستم‌هاي‌ERP و پوشش‌دادن‌ نيازهاي‌ روزافزون‌ صنعت‌ و خدمات، هنوز راه‌ درازي‌ در پيش‌ است.
در فصل دوم به معرفي شرکت ماشين سازي اراک و محصولات توليدي و همچنين معرفي يکي از گروههاي توليدي اين شرکت به نام گروه توليدي ساخت و تجهيزات مي پردازيم.
در فصل سوم برنامه ريزي توليد گروه ساخت و تجهيزات اين شرکت و روابط آن با ساير قسمت ها را مورد بررسي قرار داده و در فصل چهارم به برنامه ريزي انجام شده جهت ساخت ديگ بخار و آشنايي با کارگاههاي سازنده اين محصول پرداخته و در قسمت ضمائم با نمونه فرمهاي موجود در واحد برنامه ريزي توليد ديگ بخار آشنا مي گرديم.

فهرست مطالب
چکيده 1
فصل اول( سيستمERP و کاربرد آن در برنامه ريزي توليد) 3
مقدمه 4
(1_1)تعريف ERP 6
(1_2)تاريخچه و سير تکاملي سيستمهاي ERP 7
(1-3)آشنايي كامل با ERP 14
(1-4) منافع حاصل ازپياده سازي ERP 16
(1-5)دلايل‌ به ‌كارگيري(‌ERP) 18
(1-6) ERP و رضايت کاربران 19
(1-7)روشهاي پياده سازي ERP 20
(1-8) اجزاي نرم افزار ERP 22
(1-9)مراحل پياده سازي ERP 29
(1-10)ارزيابي فروشندگان نرم افزارهاي ERP 30
(1-11)آشنائي با ارائه کننده گان ERP درجهان 33
(1-12) آشنايي با ارائه کنندگان ERP درايران 34
فصل دوم (معرفي شرکت ماشين سازي اراک و گروه توليدي ساخت و تجهيزات اين شرکت) 36
(2-1)معرفي شركت ماشين سازي اراك : 37
(2-2)گروه توليدي ساخت و تجهزات 38
مقدمه 41
ارتباطات برنامه ريزي توليد با واحدهاي ديگر : 42
(3-1)ارتباط برنامه ريزي توليد با مهندسي فروش : 43
(3-2)ارتباط برنامه ريزي توليد و طراحي : 43
(3-3) ارتباط برنامه ريزي توليد با مهندسي ساخت ( متد ) : 46
(3-4) ارتباطات بين واحد برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي : 48
(3-5) ارتباط واحد برنامه ريزي توليد با گروه توليدي متالورژي : 49
(3-6) ارتباط برنامه ريزي توليد با مدير پروژه : 50
(3-7) ارتباط برنامه ريزي توليد با واحد کنترل کيفيت (Q C) : 50
(3-8) ارتباط برنامه ريزي توليد با کارگاه : 51
(3-9) ارتباط بين برنامه ريزي توليد و کارگاه تنش گيري : 52
(3-10) ارتباط بين برنامه ريزي توليد و اطمينان مرغوبيت : 53
(3-11) ارتباط مديران و برنامه ريزي توليد : 53
(3-12) ارتباط برنامه ريزي توليد با واحد سند پلاست و رنگ : 54
(3-13) ارتباط بين برنامه ريزي توليد و انبار محصولات : 54
فصل چهارم (برنامه ريزي توليد ديگ بخار) 56
مقدمه 57
(4-1)معرفي ديگ بخار در كارخانه ماشين سازي اراك : 57
(4-2)معرفي كارگاه هاي مرتبط : 58
(4-3) دستگاه هاي مرتبط با توليد ديگ بخار 59
(4-4)پيش بيني توليد ديگ بخار به صورت ساليانه : 62
(4-5)دستور ساخت صادره جهت توليد ديگ بخار : 63
(4-6)برنامه پيش بيني تحويل به انبار ماهيانه به صورت وزني و ريالي : 63
(4-7)تهيه و تنظيم برنامه ماهيانه كارگاه هاي ديگ بخار 45% و55%؛ 64
(4-8)اعلام نياز مدارك لازم به مهندسي ساخت : 64
(4-9)كنترل مدارك برگشتي از مهندسي : 65
(4-10)تهيه ليست اولويت خريد : 65
(4-11)صدور مجوز سفارش گذاري ساخت خارج از شركت : 66
(4-12)تهيه ليست مونتاژي هاي ديگ بخار : 66
(4-13)دريافت پكينگ ليست محصول و ارسال به واحدهاي مربوطه : 66
منابع مورد استفاده 67
ضمائم…68