سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO

متـانـول
ریشه لغوی
واژه متیل الکل ریشه یونانی دارد . Methuبه معنی شراب و hyel به معنی چوب است. متیل در سال 1840 از کلمه متیلن مشتق شد و برای نامیدن متیل الکل استفاده شد. درسال 1892 از طرف انجمن بین المللی نامگذاری ترکیبات شیمیایی ، متیل الکل به متانول تغییر نام یافت.

نگاه کلی
مولکول متانول
متانول به نام متیل الکل و الکل چوب هم شناخته می‌شود. متانول یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3OH بوده و ساده‌ترین نوع الکل است. متانول مایعی سبک ، فرار ، بدون رنگ و قابل اشتعال است. در اثر سوختن در هوا دی‌اکسید کربن و آب تولید می‌کند.
متانول با شعله‌ای تقریبا بی‌رنگ می‌سوزد. این ترکیب از متابولیسم غیر هوازی گونه‌های زیادی از باکتریها تولید می‌شود. در نتیجه مقدار اندکی از بخار متانول در جو وجود دارد.
متانول موجود در اتمسفر بعد از گذشت چند روز توسط اکسیژن و نور خورشید به CO2 اکسید می‌شود.

فهرست مطالب
7 فصل اول : سنتز متانول و چگونگی تبدیل آن به الفین
8 متانول
9 تولید متانول
10 کاربرد متانول
10 نکات ایمنی در مورد متانول
11 خواص فیزیکی متانول
12 اتیلن
12 روش های تولید اتیلن
13 کاربرد های اتیلن
14 نحوه شناسایی اتیلن
14 ضرورت توجه به تولید پروپیلن و تکنولوژی های جدید آن برای کشور
15 عرضه و تقاضای پروپیلن در جهان
16 تکنولوژی های تولید پروپیلن
18 ضعف خاورمیانه در تولید پروپیلن
20 تکنولوژی تبدیل متانول به الفین
23 بازگشت سرمایه طرح
25 فصل دوم : برآورد اقتصادی طرح
26 تعیین هزینه خرید تجهیزات اصلی
26 کمپرسور
27 راکتور
28 سپراتور
30 مبدل حرارتی
32 برج تقطیر
35 محاسبه قیمت تمام شده محصول
36 هزینه های مستقیم
36 هزینه های غیر مستقیم
37 هزینه تولید محصول
37 هزینه استهلاک
38 هزینه کارگر و مهندس
39 هزینه تعمیر و نگهداری
39 هزینه خدمات
40 هزینه مستقیم تولید
41 مخارج عمومی
41 قیمت تمام شده محصول
41 قيمت فروش محصول
42 محاسبه ماليات ساليانه بر سود ناخالص
42 سود خالص پس از كسر ماليات
43 منابع و مآخذ

Specs
Release date:خرداد ۲۶, ۱۳۹۳
Last updated:November 2, 2014
Current version:Office Word
Product type:Doc
File format:Doc
File size:2.73 MB