زندگي‌نامه و بررسي آثار فرانسيس بيكن 50 ص

مقدمه
“اما بی شک شاخص ترین نقاشی شکل گرای انگلیسی و به واقع یکی از نامدارترین هنرمندان معاصر اروپایی، فرانس بیکن (92-1909) است. بیکن انگلیسی در کنار بالتوس فرانسوی (متولد 1908) سرآمد نقاشان معاصری هستند که توانستند ادراک و ذهنیت نوگرای اروپایی را با زبانی تصویری- یا فیگورایتو- در آثارشان بیان کنند. این دو نقاش با شخصیتی عجیب و حدیث نفس اندوهگین خود، در کار هنری شباهت هایی داشتند. اهمیت کار بیکن در سازشی بود که او بین نقاشی شکل نگار سنتی و نقاشی مدرن برقرار کرد و آن را به درجات مختلف در آثارش متجلی ساخت. در قیاس با بسیاری از هنرمندان و براساس استاندارد نقد مدرن، بیکن را باید چهره ای به شوق سنتی قلمداد کرد. او همواره با مواد قدیمی کار کرده (رنگ روغن بر روی بوم) و همیشه چارچوب های سنتی را در کارش رعایت می نمود. اما از سوی دیگر از روش های مرسوم و کهنه نیز به طور جدی فاصله می‌گرفت.”

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول
زندگي‌نامه فرانسيس بيكن 3
فصل دوم
اكسپرسيونيسم در آثار بيكن 26
تجزيه و تحليل آثار 30
الف- تابلوي دوشقة گوساله 30
ب- سلف پرتره‌ها و پرتره‌ها 34
ج- سوئيني مبارز 37
فصل سوم :
نتيجه‌گيري 38
فهرست منابع 46
گزارش كار عملي 47
تصاوير كار عملي 48

فهرست تصاوير
عنوان صفحه
آدمهايي كه از ترس به خود پيچيده 22
سه طرح فيگور بر پايه تصليب 23
پاپ معصوم دهم 24
دوشقه گوساله 39
سه طرح براي يك پرتره 40
پرتره – ميشل لرس (1) 41
پرتره – ميشل لرس (2) 42
سه طرح براي سلف پرتره 43
نقاشي 44
سه لته الهام گرفته از شعر اليوت 45