دانستنیهاو اطلاعاتی پیرامون قرآن کریم

دانستنیهاو اطلاعاتی پیرامون قرآن کریم
*تعدادسوره های قرآن:114

*تعدادآیات قرآن:6236

*تعدادکلمات قرآن:77807

*تعدادجزءهای قرآن:30

*تعداد حزب های قرآن:120

*تعدادسوره های مکی:86

*تعداد سوره های مدنی:28

* …….