حوزه آبخيز رودخانه بيرجند 153 ص

طرح مسأله
حوزه آبخیز رودخانه بیرجند در استان خراسان جنوبی قرار گرفته است. این رودخانه از ارتفاعات شرق بیرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر بیرجند به سمت غرب جریان می‌یابند و بعد از پیوستن چندین رودخانه دیگر به آن با نام رود شور بیرجند سیلاب آنها به کویر لوت می‌ریزد.

رودخانه بیرجند خشکرودی فصلی است و دبی آن در محل خروج از دشت حدود ۳۰۰ لیتر در ثانیه گزارش شده است و با توجه به آمار هواشناسی (۲۰۰۳-۱۹۵۶) متوسط دمای سالانه آن ۴/۱۶ درجه و متوسط بارندگی سالانه آن ۹۱/۱۷۰ میلیمتر برآورد شده است.
قدیمی‌ترین سازندهای حوزه متعلق به دوران دوم زمین‌شناسی، از آمیزه‌های رنگین، آهک و پریدونیت تشکیل شده و بیشتر در ارتفاعات جنوبی رخنمون دارند. سازندهای دوران سوم از توف آندزیت، آهکهای فومولیتی، مارن و کنگلومرا تشکیل شده و در ارتفاعات شمال و شرق حوزه دیده می‌شوند.
فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک از جمله مسائلی است که دست‌یابی به توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست را با مشکل روبرو می‌سازد. شناخت و بررسی ساز و کار فرسایش در حوزه‌های آبخیز و جلوگیری از به هدر رفتن یکی از غنی‌ترین و با ارزش‌ترین منابع طبیعی کشور یعنی خاک و مبارزه با این فرایند اهمیت زیادی دارد. عملکرد وسیع فرایندهای هوازدگی و فرسایش سیلابهای فصلی که به علت عدم پوشش گیاهی مناسب در طی زمان ایجاد می‌شود سبب تغییرات وسیعی در ساختمان ژئومورفولوژی این حوزه گردیده است علاوه بر عوامل اقلیمی و محیطی استفاده منطقی انسان از طبیعت و مسائل سنتی کشاورزی و چرای بی‌رویه باعث تسریع فرسایش و تغییرات ژئومورفولوژیکی حوزه شده است. فرسایش خاک و سپس کاهش بیش از اندازه منابع طبیعی در آینده باعث بروز بحران در حوزه‌های آبخیز خواهد شد. دورنمای کاهش بحران هنگامی می‌تواند به چشم آید که انسان امروز به پیشگیری بپردازد و آن استفاده‌ای را از طبیعت به عمل آورد که ویژگیهای طبیعی سرزمین دیکته می‌نماید و بعد این ویژگیها را با نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود وفق دهد برای برنامه‌ریزی جهت توسعه پایدار و جلوگیری از فرسایش باید نقش هر کدام از عوامل طبیعی و انسانی مشخص گردد و با توجه به آن عوامل اقدامات آبخیزداری در حوزه‌ها انجام پذیرد.
یکی از زیر حوزه‌های رودخانه بیرجند حوزه آبخیز بند دره است که در جنوب و در ارتفاعات باختران قرار دارد در این حوزه بندی قدیمی به همین نام وجود دارد که براثر فرسایش و رسوبات سطح دریاچه آن پیر شده و عملاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. از آنجا این بند یکی از میراثهای تاریخی است و همچنین جنبه تفرجگاهی دارد لذا در وهله اول نیازمند انجام اقدامات آبخیزداری برای جلوگیری از فرسایش و ایجاد رسوب و سپس خارج کردن رسوبات از آن ضروری به نظر می‌رسد. و در این تحقیق به بررسی وضعیت فرسایش به روش پسیاک در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد
فصل اول: کلیات
طرح مساله
فرضیه ها
ضرورت و اهداف تحقیق
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
موقعیت حوزه مورد مطالعه
فصل دوم: زمین‌شناسی
فصل سوم: اقلیم
فصل چهارم: هیدرولوژی
فصل پنجم: خاک پوشش گیاهی تیپ و کاربری اراضی
فصل ششم: ژئومورفولوژی
فصل هفتم: فرسایش
۱ـ۷ مقدمه
۲ـ۷ فرسایش
۳ـ۷ بررسی سیکل فرسایش حوزه به روش دیویس
۴ـ۷ انواع فرسایش آبی در حوزه
۱ـ۴ـ۷ فرسایش بارانی
۲ـ۴ـ۷ فرسایش شیاری
۳ـ۴ـ۷ فرسایش خندقی
۴ـ۴ـ۷ فرسایش سیلابی
۵ـ۴ـ۷ فرسایش کنار رودخانه‌ای
۶ـ۴ـ۷ فرسایش انسانی (انتروپیک)
۵ـ۷ مدل فرسایشی M.psiac
4ـ6 ژئومورفولوژي ساختماني 97
1ـ4ـ6 اثرات نيروهاي تكتونيكي بر مورفولوژي منطقه: 97
2ـ4ـ6 گسله‌ها و درزها 99
4ـ6 زمين لرزه: 101
5ـ6 ژئومورفولوژي ديناميك بيروني يا اقليمي 103
1ـ5ـ6 واحدهاي ژئومورفولوژيكي 104
1ـ1ـ5ـ6 واحد كوهستان 105
2ـ رخساره گيلوئي يا پرتگاه 107
رخساره سنگريزه و واريزه 107
4ـ رخساره دامنه منظم 108
5ـ رخساره دامنه نامنظم 108
6ـ ناو معلق 108
7ـ كواستا 108
8ـ تافوني 109
2ـ1ـ5ـ6 واحد كوهپايه 109
1ـ رخساره پادگانه‌هاي آبرفتي كهن 110
2ـ رخساره پادگانه‌هاي جوان و مخروط افكنه‌ها 110
3ـ رخساره فرسايش آبراهه‌اي 110
4ـ رخساره بدلند 111
5ـ فرسايش خندقي 111
3ـ1ـ5ـ6 واحد دشت 111
1ـ رخساره دشت سر 112
2ـ رخساره فرسايش سيلابي 112
3ـ رخساره تراسهاي آبرفتي 113
5ـ چاله 114
6ـ اينسلبرگ 114
7ـ ارگ بازالتي 115
پایان نامه فاقد منابع می باشد اما متن پایان نامه کامل می باشد به همین دلیل به 50% تخفیف ارائه شده است .