تصفیه خانه فاضلاب اصفهان

۱- بازدید تصفیه خانه فاضلاب اصفهان
۲- بازدید تصفیه خانه آب اصفهان
۳- بازدید کارخانه نیرو کلر
۴- کلر زنی
تصفیه خانه فاضلاب اصفهان

مشخصات تصفیه خانه :
سیستم تصفیه خانه تصفیه بیولوژیکی لجن فعال است . تصفیه لجن از نوع بی هوازی می باشد . پساب خروجی مطابق اعلام محیط زیست وارد رودخانه ی زاینده رود می شود و در
زمین های کشاورزی از آن استفاده می گردد .
فاضلاب قسمت جنوبی اصفهان و فاضلاب ایستگاه پمپاژ خیابان بزرگمهر و خیابان قسمت جنوبی احمد آباد ، سروش ، ولیعصر و جی به این تصفیه خانه انتقال می یابد و حداکثر زمانی که طول می کشد تا فاضلاب وارد تصفیه خانه شود ۵/۳ تا ۴ ساعت است .
مشخصات کل تصفیه خانه در زیر ذکر گردیده است :

تصفیه خانه ی فاضلاب جنوب اصفهان ( شماره یک )
ظرفیت اسمی : ۰۰۰/۸۹۰ نفر
روش تصفیه : روش بیولوژیکی
تعداد فازها : ۳ فاز
فاز اول : صافی چکیده ظرفیت ۰۰۰/۹۰ نفر
سال بهره برداری : ۱۳۴۶
فاز دوم : لجن فعال ظرفیت ۰۰۰/۴۰۰ نفر
سال بهره برداری : ۱۳۶۲
فاز سوم : لجن فعال ظرفیت ۰۰۰/۴۰۰ نفر
سال بهره برداری : ۱۳۶۶
محل تصفیه پساب : زاینده رود

قسمت ورودی تصفیه خانه :
لوله ی ورود یک لوله ی با مقطع دایره ای با قطر mm 1600 می باشد . بسته به طراحی و شیب لوله های انتقال فاضلاب از شهر به تصفیه خانه ، لوله ی ورودی به تصفیه خانه ممکن است چند متر زیرزمین باشد که ابتدا باید فاضلاب به سطح زمین انتقال یابد و سپس عملیات تصفیه با جریان ثقلی آب صورت گیرد . بویی که در قسمت ورودی تصفیه خانه به مشام می رسد بوی تخم مرغ گندیده و ناشی از گاز H2S می باشد که در طی مسیر در لوله جمع شده است .
پمپ های هلزونی :
حمل و انتقال فاضلاب به سطح توسسط این پمپ ها صورت می گیرد . نام های دیگر این پمپ ارشمیدسی ، اسکرول پمپ یا پمپ مارپیچ است . مزیت این پمپ این است که هرگونه آشغالی را از خود عبور می دهد .
این پمپ ها یا تاقا نهایی دارد که مرتباً باید گریس کاری شوند . یک گیربکس این پمپ ها را به موتور متصل می کند که دور ۱۵۰۰ را به دور ۳۵ تبدیل می کند .
در این تصفیه خانه ۵ عدد پمپ وجود دارد که با توجه به میزان دبی ورودی تعداد پمپ ها توسط اپراتور کم و زیاد می گردد .
فاضلاب به علت خاصیت اسیدی بر روی پره های پمپ اثر کرده و باعث خوردگی در آن می گردد .
آشغالگیر :
در اولین مرحله از تصفیه ، فاضلاب باید از آشغالگیر عبور کند . معمولاً از دو آشعالگیر استفاده می شود تا اگر یکی خراب شد دیگری عمل آشغالگیری را انجام دهد .
آشغالگیر توسط یک تایمر بر حسب میزان آشغال موجود تنظیم می شود و معمولاً هر ۲۰ یا ۱۵ دقیقه یک بار آشغالگیر به کار می افتد و آشغالها را جمع آوری می کند .
فاصله ی میله های آشغالگیر cm2 است و آشغالهای ریزتر از آشغالگیر رد می شود و به مرحله بعدی می رسد .
پاک کردن آشغالگیر به این صورت است که توسط چنگ ها آشغالها از میله جدا می شود و روی نقاله ای ریخته شده توسط ماشین های بارکش برای دفع منتقل می گردد .
گنجایش عبور دبی از این آشغالگیر حدود ۵۰۰۰ متر مکعب می باشد .

چربی گیری و دانه گیری :
در این مرحله باید چربی و دانه ها از فاضلاب جدا گردد وگرنه باعث خرابی پمپ و لوله های تأسیسات می گردد . دو دستگاه حوض دانه گیر و چربی گیر وجود دارد که تقریباً طرز کار شبیه به هم دارند وقتی فاضلاب به حوضچه وارد شود عرض حوضچه زیاد شده و یک افت سرعت خواهیم داشت .
برای افزایش سرعت ته نشینی توسط یک کمپرسور هوای فشرده وارد حوضچه می شود و با ایجاد تلاطم ذرات سنگین در طول این m 20 حوض ته نشین می گردد و برای اینکه این تلاطم پدید آمده مجدداً دانه های ریز را شناور نکند حوضچه توسط تخته هایی به دو قسمت تقسیم شده است .
در یک سمت حوضچه که هوای فشرده زده می شود مواد سنگین ته نشین می شود و در سمت دیگر مواد سبک شناور می گردند .
برای جداسازی این مواد یک پل متحرک وجود دارد که دو پارو در ده طرف تخته را حرکت می دهد ، ابتدا پل حرکت کرده و مواد ته نشین را از ته حوضچه پارو کرده و به قسمت ابتدای حوضی منتقل می کند ، در این دانه ها توسط پمپ و لوله به یک سیلو انتقال می یابد .
در حرکت برگشت پل ، پاروی طرف دیگر در سطح بکار افتاده و مواد معلق را جمع آوری کرده و به سمت یک قیف هدایت می کند و دانه های سبک هم تخلیه خواهد شد . که البته در این تصفیه خانه پاروی برگشت خراب است و عمل تخلیه مواد معلق بوسیله ی ماشین های تخلیه چاه صورت می گیرد .
پس از دانه گیری و چربی گیر یک آشغالگیر دستی نصب شده تا آشغالهای احتمالاً باقی مانده را بگیرد و توسط کارگر تمیز می شود . از این قسمت به بعد فاضلاب در دو فاز مجزا مراحل یکسانی را طی خواهد کرد .

Specs
Release date:تیر ۱۳, ۱۳۹۳
Last updated:October 13, 2014
Product type:Doc
File format:Zip
File size:kb 58.8
Requirements:Zip Archiver , Office Word