تست آُيزنک ، پرسشنامه اثربخشي

تست آُيزنک ، پرسشنامه اثربخشي
پرسشنامه استاندارد
30سوال برای تست آیزنگ
30سوال برای پرسشنامه اثر بخشی
مناسب برای رشته های مدیریت ، علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی
با کمترین قیمت
فقط 1500 تومان