تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین «جهاد اسلامی و حماس»

پیشگفتار:

وجود انقلاب در هر كشوري دلالت بر فاكتورهاي منفي سران آن كشور را دارد كه به نوعي بي‌عدالتي و فشار عرصه را به مردم تنگ كرده و موجب برپايي اعتراضات و مخالفت هاي شديد و در نتيجه انقلاب مي شود , كه انقلاب اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. انقلاب اسلامي ايران كه ريشه هاي آن به سال 1342 برمي گردد به رهبري امام خميني در سال 1357 به بار نشست، و دولتي اسلامي بنام جمهوري اسلامي ايران جاي آنرا گرفت سياست جمهوري اسلامي ايران در خارج هم تاثيرات بسياري در دوره انقلاب و پس از آن بوجود آورد، كه تاثيرات و بازتابهاي بسياري در منطقه و جهان داشته است از آنجايي كه سياست خارجي جمهوري اسلامي هميشه مدافع حقوق حقه و گروههاي مبارز اسلامي نيز بوده است، در نتيجه تاثير و نفوذ گسترده اي در منطقه و جهان گذارده است كه به صورت هاي گوناگون نمايان شده است مانند تشديد مقاومت گروههاي مبارز افغانستان عليه نيروهاي متجاوز شوروي، روحيه بخشيدن به گروههاي مقاومت اسلامي مصر و اخوان المسلمين، تقويت يافتن گروههاي اسلامي الجزاير و ترس كشورهاي غربي از گسترش سياستهاي انقلابي جمهوري اسلامي ايران و تاثیر آن به كشورهاي ديگر، حمايت و تقويت گروههاي جهادی لبنانی و فلسطين و جبهه گيري علني ايران براي مبارزه با اشغالگري رژيم صهيونيستي – از جمله حمايت از گروه هاي مبارز لبنانی، امل و تشکیل گروه جهادي حزب الله تحت نفوذ حمايت ايران – و تقويت و تحكيم مواضع گروههاي فلسطيني بخصوص جهاد اسلامي و حماس و همچنین حمايت از رژيم ضد نژاد بدست آفريقا جنوبي و مبارزه با استكبار جهاني را     مي تواند از سياست هاي خارجي جمهوری اسلامی ایران  نام برد.

سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران  كه با تكيه بر ايدئولوژي بسيار قوي اسلامي و انقلاب موضع خود را آغاز كرد، پيام آور این بود كه اسلام نه تنها قادر به تشكيل حكومتي بنيادين و استوار است بلكه در سايه عدالت و حقانيت آن مي تواند سرمشق و آغازي براي صدور آن نيز باشد و ثابت نمود كه اسلام داراي امكانات، ايدئولوژي و پويايي، قدرت انقلابي و مبارزات لازم براي مقاومت در برابر زور و سلطه و استعمار است، و مي تواند با ابر قدرتها و عوامل آنها مبارزه كند و به پيروزي برسد و تنها اسلام است كه مي تواند حيثيت از دست رفته مسلمانان را از طريق مبارزه با سلطه گران و استعمارگران به آنان باز گرداند.

رسالت سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران  اين است كه حق گرفتني است و اين شدني است همانطور كه در نقطه از جهان، یعنی ایران روي داد، قادر به تشكيل آن در جاي جاي اين جهان نيز مي توان بود ماهيت ام القرايي ايران اسلامي پس از استقرار پايه هاي حكومتي خود روي به سوي ماوراي مرزهاي جغرافيايي خود گرويد، بطوريكه در چشم انداز جهاني پيام اصلي خود را به دورترين نقاط جهان رسانيد. از جمله ارزشهاي معنوي سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران بخشيدن روحيه ايثار و از خود گذشتگي و شهادت طلبي است, كه اين باعث مبارزه اسلامي عليه سلطه گرديد، و گروههاي مبارز و نهضت هاي اسلامي تاثير زيادي از آن پذيرفته اند كه امروزه شهادت طلبي, رستگاري, يكي از شيوه هاي بسيار قوي و تاثير گذار در مبارزات گروههاي جهادي به شمار مي رود.

بطوريكه بسياري از صاحب نظران و حتي كشورهاي اشغالگر و حاميان آنها به آن تكيه دارند و آنرا متاثر از نيروهاي انقلاب اسلامي ايران می دانند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

پیشگفتار

1

فصل اول (کلیات)

3

مقدمه

4

بیان مسئله و تعریف آن

4

بررسی سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع»

5

هدف پژوهش

6

پرسش اصلی پژوهش

7

فرضیه ها

8

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

8

روش تحقیق و گردآوری داده ها

9

حدود قلمرو پژوهش

10

موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

10

سازماندهی پژوهش

11

فصل دوم: مباحث نظری و تئوریک تحقیق

12

سیاست

13

سیاست در معنای عام

14

سیاست در معنای خاص

14

سیاست از دیدگاه ریمون آرون

14

سیاست خارجی

15

سیاست خارجی از دیدگاه اسلام

16

سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب

16

اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو انقلاب «از دیدگاه امام خمینی»

18

سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران

18

اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع جهانی

20

اصول و مبانی سیاست خارجی، موانع منطقه ای

22

اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع نهضت های آزادی بخش

22

اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع گروههای مبارز فلسطین

23

دیدگاه امام خمینی در رابطه با اسرائیل

24

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای هاشمی رفسنجانی

24

تغییر الگوی رفتاری سیاست خارجی به مصالحه و همزیستی

26

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای خاتمی

26

تنش زدایی، اصول مطرح در سیاست خارجی

27

فصل سوم – بخش اول

29

تاریخچه فلسطین

30

قدمت فلسطین

30

مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیست

31

کنگره استعماری 1907

33

جنگ جهانی اول

36

قیمومیت انگلیس بر فلسطین

37

جنبش اعراب و سرکوب انگلیس

38

کمیته فلسطین و طرح تقسیم

40

قطعنامه 181 مجمع عمومی

41

اعلام تشکیل دولت یهود و حمله اعراب

43

فصل سوم – بخش دوم

46

انگیزه ها و اهداف

47

اهداف

47

اساس نامه یا میثاق نامه حماس

48

روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک

50

وجوب جهان برای آزادی فلسطین

57

همبستگی اجتماعی حماس

58

جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس

60

حمایت های حماس

63

طرح حماس برای اتحاد گروه ها

63

مساله اسراء هدف حماس

64

رد راه حل های سازش با صهیونیسم

67

آتش بس مشروط حماس «خروج اسرائیل از نوار غزه»

68

مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس

69

نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل»

73

عدم ادغام حماس و دولت خودگردان

74

فصل سوم – بخش سوم

76

مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین

77

تشکیلات خودگردان و مواضع حماس

79

مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با اسرائیل

80

اقتدار حماس، انزوای عرفات

83

از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین)

84

توطئه نقشه راه

85

جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس

86

کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنتیسی»

91

فصل چهارم – بخش اول

جهاد اسلامی فلسطین

93

از ظهور تا شهادت شیخ عزالدین قسام

94

قیام عزالدین قسام

94

اخوان المسلمین از جنبش جهاد اسلامی

96

زمینه های ظهور جنبش جهاد اسلامی

97

تأسیس جنبش جهاد اسلامی

98

رهبری و اعضای جنبش جهاد اسلامی

101

فعالیت های جنبش جهاد اسلامی

104

جهاد مصلحانه

106

فعالیت های شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی

107

تدابیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات نظامی حماس

110

مواضع جهاد اسلامی فلسطین نسبت به مسئله صلح

112

فصل چهارم – بخش دوم

جهاد اسلامی و گروههای فلسطین

115

جهاد اسلامی فلسطین و حماس

116

جهاد اسلامی و دولت مستقل فلسطین

117

جهاد اسلامی و سازمان آزادی بخش

118

اختلافات و دیدگاه جنبش اسلامی و سازمان آزادی بخش فلسطین

119

شهرت حماس بیش از جهاد اسلامی

121

فصل چهارم – بخش سوم

انتفاضه

123

انتفاضه معنی و مفهوم

124

انتفاضه فلسطین

125

علل انتفاضه

126

واقعیت های انتفاضه از زبان آمار

128

اهداف انتفاضه

129

انقلاب اسلامی ایران مهمترین عامل موثر در شروع و استمرار انتفاضه

130

نقش جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی در قیام فلسطینیان

132

نقش جهاد اسلامی در انتفاضه 1987

135

انتفاضه از دیدگاه رئیس دفتر سیاسی حماس خالد مشعل

140

انتفاضه از دیدگاه شیخ ابراهیم القوقا یکی از رهبران حماس

145

انتفاضه از دیدگاه دکتر حلمی محمد القاعوده نویسنده مصری

146

فصل پنجم – بخش اول

تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر دو گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس

147

تأثیرپذیری گروههای اسلامی فلسطین از انقلاب اسلامی ایران

148

بازتاب انقلاب اسلامی ایران «شکل گیری جهاد اسلامی فلسطین»

150

پیروزی حزب ا… الگوی مبارزات فلسطین

152

ایران الگوی مبارزات جهاد اسلامی

153

ایران و دو حادثه شگفت انگیز برای مقاومت فلسطین

156

انتفاضه شیوه های مبارزاتی مردم ایران در زمان انقلاب

157

توانمندی نظامی ایران خطری برای اسرائیل

159

فصل پنجم بخش دوم

رهبران ايران و مقاومت فلسطين

164

الف- سياست تصميم گيري رهبران ايران

165

ب-ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اسرائيل «امام خميني، آيت الله خامنه اي …»

166

طرح روز جهاني قدس، احياي جنبشهاي اسلامي و بسيج مسلمانان

170

آيت الله خامنه اي و حمايت از مقاومت فلسطين

172

آقاي خاتمي و حمايت از مقاومت فلسطين

174

وحدت نظر جهاد اسلامي فلسطين و رهبران جمهوري اسلامي ايران «زوال اسرائيل»

176

جنبش جهاد اسلامي و تاثير انديشه هاي امام خميني (ره)

177

رهبريت ايران و جنبش جهاد اسلامي فلسطين «دكتر رمضان عبدالله دبير كل جنبش اسلامي فلسطين»

179

فصل پنجم بخش سوم

حمايت ايران از مقاومت فلسطين حماس و جهاد اسلامي

180

ايران و حمايت از مقاومت فلسطين

181

ارتباط سازمان جهاد اسلامي فلسطين با جمهوري اسلامي ايران

182

حمايت هاي مالي، نظامي حماس و جهاد اسلامي

185

ايران يكي از منابع مالي جهاد اسلامي

188

آينده منازعه فلسطين و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

190

فصل ششم بخش اول

بازدارندگي ايران در روند صلح

193

واكنش ايران و ديگر كشورها در قبال توافقنامه اسلو «غزه-اريما»

194

انتفاضه و نقش بازدارندگي ايران در روند صلح

195

جهاد اسلامي فلسطين و نقش بازدارندگي ايران در روند صلح

195

حماس و نقش باز دارندگي ايران در روند صلح

196

فشار غرب و آمريكا بر ايران در پي حمايت از مقاومت فلسطين

198

فصل ششم – بخش دوم

کنفرانس تهران

200

کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه فلسطین

201

تحریف واقعیت ها به وسیله یهودیان

202

دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران

203

کنفرانس تهران و تشکیل دادگاه بین المللی جنایات جنگی

205

سازمان کنفرانس اسلامی ونقش بازدارندگی ایران در روند صلح

205

فصل ششم – بخش سوم

پیروزی حماس در انتخابات

208

پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه»

209

پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی

211

بررسی علل پیروزی و آینده تشکیلات حماس

213

علل ناکامی فتح

215

علل پیروزی حماس

217

مسئولیتهای حماس

219

ورود خالد مشعل به تهران و حمایتهای رهبر انقلاب

221

کمک 250 میلیون دلاری ایران به حماس

223

نخست وزیر و رئیس مجلس جدید فلسطین

224

همه پرسی برای برسمیت شناخت اسرائیل

225

نتیجه گیری

227