بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار 106 ص

چكيده تحقيق
در اين تحقيق به بررسي سيستم هاي كنترل داخلي(حسابداري-انبارداري-حقوق ودستمزد-توليدوفروش) شركت گلهار به طور خلاصه پرداخته شده است. هدف تحقيق شناخت صنعت گوشت وكارايي اين صنعت در خصوص بهينه سازي محصولات دامي وكشاورزي -شناخت شركت سهامي وشناسايي سيستمهاي حسابداري شركت مذبور مي باشد.
روش تحقيق به اين صورت كه با مراجعه به شركت و مصاحبه با مدير داخلي بخش اطلاعات جزئي در مورد شركت بدست امد.
در اين كار سعي شده محصولات و فراورده هاي گوشتي به نحو مطلوب وبا اطلاع از پروتئين-چربي و… هر محصول معرفي شود با معرفي هر محصول عكس ان محصول هم در پروژه لحاظ شده است.
استفاده از سايت مربوط به اين شركت هم كمك موثري به ما در جمع اوري اطلاعات نموده است.

فهرست مطالب
چكيده تحقيق 11
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه 12
بيان مسئله 13
اهميت موضوع 13
اهداف تحقیق 14
اهداف كلي تحقيق 14
اهداف جزئي تحقيق 14
سوالات اساسي 15
تعريف واژه هاي تحقيق 16
فصل دوم: پيشينه تحقيق
اهميت گوشت از ديدگاه تغذيه 16
پروتئين گوشت 17
چربي گوشت 20
ويتامين هاي گوشت 22
مواد معدني گوشت 22
هيدرات هاي كربن گوشت 24
گوشت به عنوان يك منبع انرژي 24
مواد طعم دهنده و معطر ( آروماتيك ) 25
تاريخچه صنعت 26
اهميت غذايي سوسيس و كالباس 30
انجمن صنفي صنايع فراورده هاي گوشتي ايران 30
هيات مديره از سال 1380 الي 1382 31
هيات مديره ازسال 1384 الي 1386 31
هيات مديره از سال 1386 الي 1387 32
مشكلات ساختاري 33
مديري موفق است كه 35
خلاصه از اخبار و فعاليتهاي انجمن و تعاوني درسالهاي اخير 36
خبرهايي از كارخانه هاي عضو انجمن 37
اعضاء هيات مديره چه كساني هستند 39
اعضاء انجمن چه كساني هستند 39
هدف تشيكل 40
ادويه را بشناسيم 40
تاريخچه تجارت ادويه 41
200 سال قبل از ميلاد تا 1200 ميلادي 42
فصل سوم: جمع اوري داده ها و اطلاعات
تاريخچه شركت سهامي خاص گلهار 44
تعريف شركت سهامي 44
شركت سهامي خاص 45
سرمايه شركت سهامي خاص 45
ثبت شركت سهامي خاص 46
مشخصات شركت سهامي خاص 47
اساسنامه 47
اساس نامه شركت سهامي خاص گلها ر 49
سرمايه 49
سرمايه شركت گلهار 50
انتخاب مديران و مدت ان 51
بيلان – ترازنامه 54
بيلان وترازنامه شركت گلهار 56
سودوزيان شركت 58
حساب سود وزيان شركت گلهارسال 86 58

فصل چهارم :تجزيه وتحليل داده ها
هدف تشكيل شركت گلهار مشهد 58
ميزان توليد كارخانه بر اساس ظرفيت اسمي آن 59
استانداردهاي توليد محصول در شركت گلهار 59
شركت براي بهبود كيفيت محصول چه چاره اي انديشيده است ؟ 60
به چه علت سيستم انبار داري به روز نمي باشد ؟ 61
سيستمها وكنترلهاي حسابداري 62
اهداف مهم كنترلهاي داخلي 63
سيستم حقوق و دستمزد كارخانه گلهار 64
سيستم حسابداري كارخانه گلهار 64
انبارداري كارخانه گلهار 65
توليد وفروش كارخانه گلهار 65
نكات كلي و اصولي در طراحي سيستمها 65
اجزاء سيستم حسابداري 68
استقرار سيستم حسابداري و تجديد نظر در آن 70
تجزيه و تحليل سيستم 70
طراحي سيستم 71
اجراء سيستم 72
سيستم پردازش الكترونيكي داده ها (‌ سيستم كامپيوتري ) 73
سيستم حقوق و دستمزد 82
اهميت سيستم 82
حقوق ومزایای کارکنان 83
ليست حقوق و دستمزد 90
فصل پنجم :نتايج وپيشنهادات
نتيجه 91
منابع وماخذ 92
تائيديه استاد 93
برخی از نمونه فرم های مورد استفاده در شرکت 94
این فایل با 50% تخفیف ارائه شده است .