بررسي مردم شناسي طرح ها و نقوش لباس ها و بافته هاي ساساني 108 ص

مقدمه

سرزمين ايران از ديرباز به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و همچنين مهاجرت يا حملات اقوام و ملل ديگر به آن و نيز رسوخ فرهنگ ايراني و آميزش آن با فرهنگ سرزمينهاي مجاور و ظهور نمونه هاي فرهنگي جديدتر، خود بستر لازم و مناسبي براي مطالعه و بررسي فراهم كرده است. البته از آنجا كه بسياري از مورخان بيشتر تلاش خود را صرف ضبط وقايع و حوادث سياسي- حكومتي و ذكر نبردها و مانند آن كرده اند كمتر به پديده هاي مربوط به حيات فرهنگي پرداخته اند.

يكي از ديداري ترين و در عين حال زنده ترين نمونه هاي حيات فرهنگي يك جامعه، پوشاك و نوع لباس مردم آن جامعه است. آشنايي با تاريخ لباس و پوشاك ايرانيان، نه تنها اطلاعاتی در خصوص ظاهر مردماني كه در ادوار مختلف تاريخي زندگي مي كرده اند در اختیارمان می گذارد ، بلکه ما را با انواع سليقه ها، نوع دوخت و رنگ ، مدلهاي مختلف لباس، بافت انواع پارچه ها، صادرات و واردات پوشاك، تأثير پذيري و تقليد از لباس مردمان نواحي ديگر، اختصاص پوشاكي خاص به گروه يا طبقه اي اجتماعيآشنا می سازد و همچنين دربارة چگونگي روند و تكامل انواع پوشش ها، اطلاعات مفيد و جالب توجهي ارائه مي نماید.

در بخش بالا شاه سوار بر اسب خود را‌ آماده شکار مي شود و زني چتري را بلاي سر او نگه داشته است. پشت سر شاه زناني صف شکيده اند که بعضي مشغول نواختن آلات موسيقي هستند. در سمت مقابل بر روي سکوئي که از زمين ارتفاع دارد عده اي از رامشگرن نشسته اند که بعضي ها چنگ مي نوازند و برخي به کف زدن مشغولند. در پائين اين صحنه در مرکز نقش، شاه سوار بر اسب و کمان بر دست تاختن در تعقيب گوزن ها است و در پائين اين شمارگاه، تصوير شاه را در حالي که تيردان بدست گرفته و از شکار مراجعت مي کند، نشان مي دهد. در طرف چپ تعدادي شتر مشغول حمل گوزن هائي که شکار شده اند هستند.
نتيجه گيري:
آنچه امروزه در بين انديشمندان مردم شناسي از اهميت شاياني برخوردار است، توجه به پيام ها و راز و رمزهاي موجود در انواع پوشاک در ادوار مختلف و در ميان ملل گوناگون مي باشد. اين پيام ها خود از باورها، آداب، سنن و خاستگاه قومي اين ملت ها برخاسته اند، که يا به وضوح بيانگر يکي از اين اصول بوده اند و يا به زبان نمادين منظور خاصي را القاء مي کرده اند. شايد تلاش همين انديشمندان براي رمز گشايي اين پيام هاي نمادين بوده است که اصطلاح نوين «زبان پوشاک» را در ميان پژوهشگران اين رشته رايج ساخته است. يکي از صادرات بزرگ ايرانيان در زمان ساسانيان منسوجات آن بوده که پا طرح ها و نقش هاي گوناگون يافته مي شد، از جمله، بعضي با گل و بوته و برخي با شکل حيوانات که در جهان آن روز شهرت فراواني داشت.
در آخر مي توان گفت که نقش طبقات اجتماعي و به طبع مشاغل و وظايف وابسته به آن ها در شکل دهي پوشاک، چنان که لباس جنگجويان درباريان، روحانيان از شرايط خاص وضع طبقاتي آن ها تأثير مي گرفته است.

Specs
Release date:تیر ۲۰, ۱۳۹۳
Last updated:October 3, 2014
Current version:Office Word
Product type:Doc
File format:Doc Word
File size:396 kb