بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد 47 ص

بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد 47 ص

چكيده

در اين تحقيق،به بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدين ترتيب كه ميزان عزت نفس را با تست كوپراسميت مورد سنجش قرار داديم.

مقدمه

در روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي مباحث جنجال برانگيزي مطرح مي شوند، اين مباحث جذابيت خاصي را براي محققين ايجاد نموده و زمينه مساعدي را براي برپايي تحقيقات بنيادي و كار بردي فراهم ساخته اند. يكي از موضوعاتي كه همواره به مانند پلي ارتباط بين روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي را ايجاد مي كند،مبحث خويشتن است . در مبحث خويشتن[1]، عزت نفس[2]، كنترل خويشتن[3] و… عنوان مي گردد .[1] -self

[2] -self  steam

[3] -self control

فرمت : ورد

ابزار : آفیس ، نرم افزار فشرده سازی

قیمت : 4230 تومان + 1% کارمزد استفاده از درگاه پرداخت آنلاین