آسانسور و تابلو های برق

تاریخچه آسانسور

آسانسور وسیله حمل و نقل عمودی است و با سیستم تعلیق و تعادل نیروی محرکه عمل جابه جایی انجام می دهد در واقع برای آشنایی بیشتر با این وسیله باید گفت که بشر در قرن های گذشته از بالابر استفاده کرده است اما پایه گذار علمی و طراح آسانسور امروزی دانشمند و …..

تاریخچه آسانسور در ایران

آسانسور به صورت امروزی در حدود 50 سال پیش وارد کشور شده است و اولین نمایندگی فروش آسانسور در کشور مربوط به یک شرکت سوئیسی می باشد که توسط یک شرکت ایرانی وارد شد و بعد از آن نیز شرکت های خارجی دیگر در این زمینه فعالیت داشتند اولین کارخانه در ایران توسط وزارت مسکن و شهر سازی در سال 1350 در شهر صنعتی البرز قزوین تحت لیسانس یک شرکت ……

 

 

فهرست مطالب

بخش اول: آسانسور

تاریخچه آسانسور………………………………………………………………………….2

تاریخجه آسانسور در ایران ………………………………………………………………………3

اجزای آسانسور و مقررات ایمنی که در آسانسور باید در نظر گرفت………………………………….4

مشخصات انواع درهای آسانسور………………………………………………………………………………..10

مقررات ایمنی سیستم محرک آسانسور………………………………………………………………………..13

انتخاب یک آسانسور………………………………………………………………………………………………..21

آسانسور بدون موتورخانه………………………………………………………………………………………….24

پیش نیازها و عملیات نصب آسانسور……………………………………………………………………………27

دستورالعمل حرکت کابین در زمان قطع برق……………………………………………………………….33

سیستم نجات اضطراری در آسانسور………………………………………………………………………….40

مواقع از کار افتادن آسانسور……………………………………………………………………………………..42

رایجترین اشتباهات نصابان آسانسور………………………………………………………………………….44

 

 

بخش دوم: تابلو های برق

انواع تابلوهای برق………………………………………………………………………………………….58

تقسیم بندی تابلوها…………………………………………………………………………………………60

خصوصیات تابلوها………………………………………………………………………………………..61

حفاظت الكتریكی تابلو ………………………………………………………………………………….63

اجزای یک تابلوی برق……………………………………………………………………………………63

طریقه ساخت تابلوها……………………………………………………………………………………..64

حفاظت تجهيزات و نفرات در تأسيسات الكتريكي تابلو……………………………………..73

كنتاكتور……………………………………………………………………………………………………….83

قطع كننده حرارتي…………………………………………………………………………………………89

انواع رله های زمانی………………………………………………………………………………………90

نقشه هاي مدار كنترل……………………………………………………………………………………94

 

 

فهرست جداول

جدول(1-1) محاسبات تعداد مسافران………………………………………………………………….53

جدول(1-2) حروف مشخص کننده اجزای مدار……………………………………………………72

جدول(2-2) رنگ های پولک در جریان های مختلف…………………………………………….75

جدول(3-2) بزرگترین مقطع سیم ها برای اتصال به پایه فیوزهای مختلف………………..76

جدول(4-2) اندازه های استاندارد فیوز………………………………………………………………..77

جدول(5-2 )جریان مجاز سیم های عایق دار……………………………………………………….80

جدول(6-2)ضریب تصحیح جریان مجاز سیم های عایق دار………………………………….80

جدول(7-2) سطح مقطع سیم هادر دماهای مختلف………………………………………………82

جدول(8-2) طبقه بندي کنتاکتور………………………………………………………………………..88

جدول(9-2) حروف شناسایی دستگاه های مدار فرمان در استاندارد قدیم………………..95

جدول(10-2) حروف شناسایی دستگاه های مدار فرمان در استاندارد جدید……………96

 

 

Specs
Release date:شهریور ۱۳, ۱۳۹۳
Last updated:October 8, 2014
Current version:Office Word
Product type:rar
File format:Doc
File size:58 kb