ثبت نام بازاریاب

سهم بازاریاب ها از فروش هر فایل 25% می باشد . (مثال : برای فروش فایل به قیمت 10 هزار تومان ، مبلغ 2500 تومان به حساب بازاریاب واریز خواهد شد)

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید .