ادعای مالکیت فایل

این بخش به علت اهمیت بسیار به روز رسانی و بزرگ نمایی شد .

قسمتی از محتوای سایت توسط کاربران سایت آپلود و ایجاد شده است ، از این رو امکان درج فایل هایی با حق مالکیت وجود دارد .

اگر شما نسبت به مالکیت فایلی ادعایی دارید ، با شماره های 09359700515 ، 09145492863 ، 04446332063 تماس گرفته تا با بررسی و ثابت شدن ادعای شما ، فایل مورد نظر شما بلافاصله حذف شود .

تمامی لینکها ، فایل اصلی و فایل های مرتبط حذف شده و تمامی حقوق به مالک فایل واگذار شده و با فرد یا افراد متخلف برخورد خواهد شد .